دلبندم

دلبندم

تماس با ما

دلبندم اولین اپلیکیشن ایرانی ثبت کننده داده های سلامت و رشد کودک بر اساس معیارهای علمی است.

دلبندم با ثبت و فرآوری داده های کودک، امکان نگهداری تمامی اطلاعات بهداشتی و پزشکی کودک را در یک مکان فراهم می آورد و به والدین امکان تبادل این داده ها را با تیم پزشکی میدهد.