دلبندم

آیا علاقمند به فعالیت و رشد در محیطی پویا و علمی هستید؟

اپلیکیشن دلبندم در زمینه های زیر نیاز به افراد با تجربه و علاقمند به کار در زمینه کاربرد تکنولوژی در حیطه سلامت و پزشکی دارد. در صورتی که توانایی و علاقه لازم را در زمینه فرصتهای شغلی زیر دارید، با ارسال رزومه خود برای استخدام اقدام فرمایید.

Medical

Software Testing

Marketing

Machine Learning

Backend

Frontend

UI/UX Design

Ui Designer

Remote Position

Ui Designer

Remote Position

Ui Designer

Remote Position

Frontend

Remote Position

Frontend

Remote Position

Frontend

Remote Position

Backend

Remote Position

Backend

Remote Position

Backend

Remote Position

Machine Learning

Remote Position

Machine Learning

Remote Position

Machine Learning

Remote Position

Marketing

Remote Position

Marketing

Remote Position

Marketing

Remote Position

Software Testing

Remote Position

Software Testing

Remote Position

Software Testing

Remote Position

Medical

Remote Position

Medical

Remote Position

Medical

Remote Position

دلبندم اولین اپلیکیشن ایرانی ثبت کننده داده های سلامت و رشد کودک بر اساس معیارهای علمی است.

دلبندم با ثبت و فرآوری داده های کودک، امکان نگهداری تمامی اطلاعات بهداشتی و پزشکی کودک را در یک مکان فراهم می آورد و به والدین امکان تبادل این داده ها را با تیم پزشکی میدهد.